Pompa ciepła. Zasada działania, czyli jak pozyskać energię z powietrza

Powietrzne pompy ciepła to nowoczesne urządzenia, które do ogrzewania domu i wody użytkowej wykorzystują…powietrze!

Co więcej, instalacja urządzenia jest prosta i nie wymaga wierceń, a jedynie przyłączy hydraulicznych i elektrycznych! Dowiedz się więcej o tym niezwykłym urządzeniu.

Pompa ciepła to urządzenie, które nie produkuje energii i wykorzystuje doskonały nośnik energii jakim jest powietrze. Podczas jej działania nie zachodzi więc proces spalania gazu czy paliw stałych takich jak np. węgiel. Nie powstaje też kurz, popiół czy sadza. Pompa ciepła, niezależnie od jej rodzaju, wykorzystuje energię dostępną w środowisku naturalnym.

Pompa ciepła. Zasada działania, czyli jak pozyskać energię z powietrza

Jakie są rodzaje pomp ciepła? Na jakiej zasadzie działają?

Pompy ciepła dzielimy na gruntowe i powietrzne. Pierwszy rodzaj wykorzystuje do ogrzania domu zasoby zawarte w ziemi. Wymaga jednak wykonania wykopów i odwiertów na sondy gruntowe, a z tego względu jest trudniejszy w instalacji niż pompy wykorzystujące powietrze. W pompach gruntowych gruntowy kolektor poziomy zakopany jest w ziemi na głębokości ok. 1 metra. To nic innego jak wężownice z rur wypełnione niezamarzającym płynem, który krążąc w rurach odbiera ciepło z gruntu i przez wymiennik ciepła przekazuje je pompie. Schłodzony wraca do wężownic, gdzie ponownie odbiera ciepło z gruntu.

Nieco inaczej działają pompy ciepła wykorzystujące powietrze. Powietrzna pompa cieplna, nazywana także pompą typu powietrze/woda jako ciepło pozyskuje z powietrza atmosferycznego. Podobnie jak inne pompy ciepła, może ona pełnić taką samą rolę jak kocioł węglowy, elektryczny czy gazowy, czyli dostarczać ciepło do instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).

Jak działa pompa powietrze woda? Do pompy zasysane jest powietrze, które oddaje swoją energię cieplną w wymienniku ciepła, czyli parowniku, do czynnika chłodniczego, który w stanie rozprężonym, a więc ciekłym, jest zimny. Czynnik podgrzany powietrzem paruje zmieniając stan skupienia na gazowy, a następnie trafia do sprężarki, gdzie rośnie jego ciśnienie i temperatura. Gorący czynnik w stanie gazowym kierowany jest do wymiennika ciepła i oddaje swoją energię cieplną do zmagazynowanej w zasobniku wody. Po schłodzeniu czynnik skrapla się, a następnie trafia do zaworu rozprężnego, gdzie następuje obniżenie jego ciśnienia. Z zaworu rozprężnego czynnik w stanie ciekłym kierowany jest do wymiennika ciepła (czyli parownika) i cykl rozpoczyna się od początku.
Zalety pomp ciepła. Czy warto zainstalować pompę ciepła powietrze woda?

Pompa ciepła, dzięki temu, że pobiera ciepło ze środowiska – gruntu, wody lub powietrza – pozwala znacznie ograniczyć koszty ogrzewania. Należy więc do alternatywnych, a zatem odnawialnych i bezpiecznych dla środowiska źródeł energii.
Powietrzne pompy ciepła są jednymi z najpopularniejszych spośród wszystkich rodzajów pomp, ponieważ umożliwiają szybki i łatwy montaż, a przy tym ich praca jest bardzo wydajna. Przede wszystkim charakteryzują się wysokim COP (współczynnikiem wydajności wyrażającym stosunek ilości dostarczonego ciepła do ilości energii elektrycznej zużytej przez pompę) i pozwalają na pozyskanie nawet 75% darmowej energii z powietrza! Szukasz niezawodnych pomp ciepła? Wejdź na defro.pl/p,288,pompa-ciepla-dhp.html i dowiedz się więcej!

Posted in Dom