Składniki majątku, z których komornicy mają możliwość odzyskiwania długów

Komornik sądowy to państwowy urzędnik, który posiada uprawnienia do egzekucji różnych postanowień wydanych przez sądy.

Przykładowo tacy urzędnicy trudnią się opróżnianiem lokali w ramach sądowego nakazu eksmisji, ale do grona ich podstawowych zadań należy zaliczyć odzyskiwanie środków na rzecz różnych wierzycieli. Istnieje wiele kompleksowych i praktycznych narzędzi, jakie komornicy posiadają do swojej dyspozycji. Pozwalają one na odzyskiwanie należności i częściowe albo całkowite zaspokojenie potrzeb wierzycieli. Aktualnie komornicy są w stanie odzyskiwać należności z wielu składników majątku dłużników.

Składniki majątku, z których komornicy mają możliwość odzyskiwania długów

Co warto wiedzieć o działaniach komorników sądowych?

Komornicy sądowi są urzędnikami odpowiedzialnymi za odzyskiwanie długów i należności z różnych składników majątku dłużnika wskazywanych przez wierzycieli. Do tego grona można zaliczyć różnego typu nieruchomości, lokale, domy, mieszkania, budynki należące do firm, itp. Stają się one następnie przedmiotami licytacji, z których pieniądze są wykorzystywane do zaspokojenia potrzeb wierzycieli. Dość często komornicy egzekwują należności zajmując różne ruchomości, takie jak pojazdy, wyposażenie elektroniczne oraz różne przedmioty o dużej wartości. Są one również spieniężane podczas licytacji.

Prostszym sposobem odzyskiwania należnych środków jest dla komorników zajmowanie wierzytelności, czyli sum, które są należne dłużnikom od różnych podmiotów albo osób. Poza tym komornicy mają prawo do zajmowania wynagrodzenia za pracę, emerytur oraz innych świadczeń czy też kont bankowych dłużnika (ale nie w całości). Każdorazowo po wskazaniu składników majątku podlegających egzekucji, komornik ustala majątek należący do dłużnika i przechodzi do procesu jego zajmowania. Oczywiście egzekucja jest prowadzona przez komorników w sposób, który jest najmniej uciążliwy dla osoby zadłużonej.

Rzecz jasna praca komorników jest dość złożona i uwzględnia różnorodne czynności, a także działania. Nie powinno więc nikogo dziwić, że dość duża grupa osób i przedsiębiorców ma pewne pytania oraz wątpliwości związane z działaniem takich urzędników. Sporo informacji związanych z nimi jest dostępnych na oficjalnych stronach kancelarii, które można znaleźć pod hasłami, takimi jak egzekucja komornicza warszawa. Dodatkowo warto skontaktować się z komornikiem telefonicznie, listownie lub elektronicznie w przypadku jakichś pytań.

Posted in Dom