Zadośćuczynienie dla osób represjonowanych w PRL

Osoby które były represjonowane w okresie komunizmu w Polsce mają prawo ubiegać się o odpowiednie odszkodowanie i zadośćuczynienie, mogą być to przykładowo osoby które zostały skazane przez sąd komunistyczne za działalność opozycyjną.

Oczywiście dotyczy to okresu od 1 stycznia 1944 do 31 grudnia 1989, należy wówczas złożyć odpowiednie dokumenty w sądzie okręgowym. Następnie po uzyskaniu kasacji wyroku komunistycznego możemy wnieść żądanie odszkodowania w okresie do 10 lat od daty uprawomocnienia się kasacji.

Zadośćuczynienie dla osób represjonowanych w PRL

Jak załatwić formalności związane z przyznaniem odszkodowania?

W tym przypadku koszty unieważnienia orzeczenia oraz wniosku o odszkodowanie nie będą wiązały się z opłatami, tego rodzaju opłaty ponosi w całości Skarb Państwa. Oczywiście podczas dochodzenia swoich praw do odszkodowań powinniśmy przygotować różnego rodzaju dokumenty, wówczas należy złożyć przykładowo wniosek do IPN czy też do Archiwum Państwowego w celu uzyskania konkretnych dokumentów świadczących o represjach.

Na wysokość odszkodowania wpływ może mieć zajmowane stanowisko w pracy, wówczas sąd będzie określał wysokość odszkodowania w zależności od odbytej kary, represji czy też utraconego stanowiska, majątku. Warto zwrócić uwagę iż odszkodowanie należy się również osobom które ukrywały się przed interweniowaniem w czasie stanu wojennego, ubiegać mogą się także osoby które sprzeciwiają się kolektywizacji wsi, czy też osoby które były deportowane lub zesłane przez władze ZSRR w latach od 1936-1956.

Obecnie odszkodowanie dla osób represjonowanych może wynosić nawet kilka milionów złotych, zniesiony został wcześniejszy limit który określał maksymalną kwotę odszkodowania w wysokości 25000 zł. Obecnie wiele osób które decydują się na żądanie odszkodowania wynajmuje kancelarie prawne które będą mogły pomóc. Na wszystkich etapach związanych z ubieganiem się odszkodowanie prawnicy mogą w naszym imieniu wystąpić do IPN czy też archiwów w celu udostępnienia odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do uzyskania kasacji wyroku sądów komunistycznych.

Posted in Dom