Różnice pomiędzy wentylatorami osiowymi i promieniowymi

Jest wielu producentów wentylatorów przemysłowych, a stosuje się je zazwyczaj do specjalistycznych sposobów oczyszczania powietrza.

Istnieją dwa podstawowe typy wentylatorów do zastosowania przemysłowego, a mianowicie wentylatory osiowe i wentylatory odśrodkowe lub inaczej promieniowe. Wentylator osiowy to taki, w którym wyciągane powietrze jest zmuszane do poruszania się równolegle do wału, wokół którego obracają się jego łopatki. Wentylatory odśrodkowe wyciągają powietrze pod kątem prostym do wlotu wentylatora i zawracają powietrze na zewnątrz do wylotu poprzez odchylenie i siłę odśrodkową. Wirnik obraca się, a powietrze dostaje się do wentylatora w pobliżu wału i przemieszcza się prostopadle od wału do otworu w obudowie wentylatora. Różnice pomiędzy wentylatorami osiowymi i promieniowymi

Wentylatory osiowe zastępują w niektórych obszarach zastosowania wentylator odśrodkowy z funkcjonalnego punktu widzenia, pracujący z wyższymi prędkościami właściwymi i mniejszymi średnicami.

Wentylator osiowy w porównaniu z promieniowym przy jednakowym przepływie i ciśnieniu ma wiele różnic, a mianowicie mniejszą średnicę wirnika, wyższe ciśnienie dynamiczne, niższą wydajność, a tym samym większe zużycie energii. Dodatkowo wentylator osiowy jest dużo głośniejszy, ale jednocześnie jest znacznie mniejszy, lżejszy i tańszy od wentylatorów promieniowych. Wentylatory osiowe są dużo bardziej hałaśliwe, często zdarza się, że aby wytłumić hałas, wentylator tego typu wymaga zastosowania tłumików, gdzie nie byłoby potrzeby ich stosowania w wentylatorach odśrodkowych. Wentylatory odśrodkowe składają się z wirnika w obudowie o spiralnym kształcie. Powietrze wpływa do wirnika w kierunku osiowym i jest wyrzucane na zewnętrznym obwodzie wirnika. Strumień powietrza porusza się w kierunku odśrodkowym lub w kierunku promieniowym. Czasami wentylatory odśrodkowe nazywane są zatem wentylatorami promieniowymi, a tego typu urządzenia ma w ofercie producent wentylatorów przemysłowych. Wentylatory tego typu są w stanie wytwarzać stosunkowo wysokie ciśnienia, zatem w porównaniu z wentylatorami osiowymi nadają się one również do zastosowań wysokociśnieniowych. Generalnie wentylatory odśrodkowe mają trzy rodzaje łopatek: łopatkę przednią, łopatkę tylną i łopatkę promieniową.

Posted in Bez kategorii