Wszystko na temat konserwacji i serwisowania wind osobowych

Windy osobowe należą do urządzeń transportu bliskiego, dlatego też podlegają obowiązkowym okresowym przeglądom. Mają one na celu zagwarantowanie użytkownikom wygodę oraz bezpieczeństwo w trakcie korzystania z windy. Innym, równie ważnym atutem regularnych przeglądów jest oszczędność, bowiem szybsze wykrycie każdej usterki dźwigu będzie zdecydowanie prostsze i tańsze w naprawie, niż poważna, skomplikowana i trudna w naprawie awaria.

Komu najlepiej jest zlecić serwis i konserwację windy osobowej?

Podmioty zarządzające dźwigami osobowymi, czyli np. spółdzielnie mieszkaniowe muszą zapewnić użytkownikom wind możliwość bezpiecznego korzystania z urządzenia. Tym samym są one zobligowane do regularnego korzystania z usług konserwatorów posiadających odpowiednie uprawnienia do wykonywania czynności konserwacyjno-diagnostycznych wydawane przez urząd Dozoru Technicznego.

Firm świadczących tego typu usługi jest wiele, jednak nie należy podejmować decyzji o wyborze konkretnej zbyt pochopnie. W końcu stawka jest tu zdrowie, a nawet życie użytkowników windy. Najlepszym rozwiązaniem będzie zatrudnienie profesjonalnej, polecanej firmy, takiej jak Producent wind osobowych i towarowych KOMODO, która oferuje wszelkie niezbędne uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie w zakresie montażu, serwisowania oraz konserwacji dźwigów osobowych.

Bardzo dobrym pomysłem będzie podjęcie współpracy z wykonawcą danej windy, co pozwoli nam uniknąć jakichkolwiek problemów przy rozpatrywaniu ewentualnych reklamacji. Taka firma będzie także prawdziwym ekspertem w zakresie budowy i sposobu działania danego dźwigu, dzięki czemu diagnostyka i usuwanie usterki powinno przebiegać sprawniej niż w przypadku konkurencyjnych firm. Oczywiście zatrudnienie takiej firmy nie jest obowiązkowe, a użytkownik urządzenia może wybrać każdego, pod warunkiem że osoba ta posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

Jak często powinno się wykonywać przeglądy oraz prace konserwacyjne dźwigów osobowych?

Terminarz częstotliwości wykonywania tego typu prac konserwacyjnych i serwisowych znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie warunków technicznych i dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.

W dokumencie tym znajdziemy informację mówiącą o tym, że dźwigi osobowe nazywane potocznie windami powinny być poddawane obowiązkowym przeglądom technicznym nie rzadziej, niż co 30 dni, a każde prace serwisowe i konserwatorskie należy odpowiednio udokumentować w dzienniku konserwacji znajdującym się w maszynowni dźwigu.

Według wcześniej wspomnianych przepisów windy osobowe powinny być poddawane badaniom technicznym w obecności przedstawiciela Urzędu Dozoru Technicznego każdego roku. Badanie to ma na celu sprawdzenie poprawności działania dźwigu i jego wszystkich elementów, z naciskiem na wszelkie mechanizmy odpowiadające za zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dźwigu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku przeglądu urządzenie zostaje oznaczone specjalną naklejką w kolorze zielonym oraz z datą kolejnego badania technicznego.